Intranätverk – konferensen för oss som arbetar med intranät

Ett par korta nyheter om vad som har hänt sedan sista uppdateringen, som var för två år sedan! Denna blogg kommer därefter att gå dvala igen.

Har grundat företaget Norling & Company, som bedriver konsulting inom intranät- och digital arbetsplatser. Nya bloggposter om intranät kommer framöver att publiceras där.

Har också startat Intranätverk, en konferens för oss som arbetar med intranät.

 

Jboye08 – uppdaterad

Är på konferensen jboye08 i Århus. En konferens där tillfälle ges att lyssna på en hel räcka med intressanta seminarier och personer som t.ex. Robert Caillaiu.

Jane McConell redovisade intressanta data från den senaste Intranet Survey som hon genomfört. Ett par intressanta data från presentationen:

  • Bara 1 av 5 organisationer såg intranätet som verksamhetskritiskt
  • 46% av organisationerna har tillgång till verksamhetssystem via intranätet
  • Information flödar främst från toppen till botten i organisationerna, de horisontala, samt botten-upp flödena är svaga.
  • Sökfunktionen anses vara verksamhetskritisk av 60%, men – 60% av organisationerna har mindre än 1 (!) heltidsanställd för att sköta sökfunktionen. Min kommentar: Detta är anmärkningsvärt men stämmer väl med vad jag själv upplevt i mina diskussioner med kollegar i andra organisationer.

Niklas Sinander från EUMETSAT, presenterade hur man går från teori till praktik med en intern Wiki. Viktigt med riktlinjer för hur Wikin ska användas samt ett tydligt syfte. EUMETSAT bestämde att användarna skulle vara autenticerade och därför behövdes ingen moderator. Min kommentar: Detta är enligt mig helt rätt väg att gå!

Thomas Andersen, SKAT, beskrev hur de arbetar i en virtuell organisation. Den yrkesmässiga gemenskapen har varit likställd med den sociala gemenskapen eftersom kollegor inom samma organisation oftast sitter tillsammans. När en virtuell organisation införs kommer de sociala gemenskapen skiljas från den yrkesmässiga gemenskapen. Det är därför viktigt att stötta den virtuella organisationen och att den främst omfattar den yrkesmässiga gemenskapen. Den virtuella organisationen måste ha en synlig, “fysisk” plats på intranätet där medlemmarna kan mötas och samarbeta. Det är också viktigt att träffas och ha fysiska möten för att skapa en grogrund för bättre samarbete.

Simon Werner Hansen berättade om hur de arbetat med Maersk intranät. Viktiga egenskaper hos information är dess tillgänglighet, att den är lätt att komma åt och har god kvalitet. Simon rekommenderad användning av KPI:er för att kunna värdera innehåll. Genom användandet av KPI:er som t.ex antal besök i kombination med användarnas betyg kan innehållsägarna avgöra vilka sidor på intranätet som är särskilt viktiga, onyttiga mm.

Mark Morell berättade om BT:s intranätstyrning och -strategi, dom fokuserade tidigt på information, inte teknik. Duplicerad information togs bort, information ansågs vara legitim. den skall vara uppdaterad och det ska vara enkelt att navigera och information ska vara hittbar. Gammal, ouppdaterad information tas konsekvent bort. Innehåll kategoriseras som:

  • Formell
  • Team
  • Grupp
  • Personlig

De har etablerat ett “intranet center of excellence” som bl.a. hanterar standarder och förvaltning, följsamhet mot standarden, intranät helpdesk, informationsägarskap. Min kommentar: Wow!

För social media har de ett par nyckelprinciper, ingen får skriva anonymt, du får säga vad du vill men du är själv ansvarig för vad du säger. Min kommentar: Detta bekräftar vad Niklas Sinander sa om EUMETSAT:s wiki.

Toby Ward, Prescient Digital, pratade om Intranät 2.0 och presenterade preliminära resultat från sin undersökning, Intranet 2.0 survey, om intranät. Undersökningen är fortfarande öppen, så gå dit och fyll i enkäten! Av dom organisationer som hade ett bloggverktyg på plats, var det bara 60% som hade en policy för sociala medier.